CIVIL AVIATION!
 

 
                                                                          

   

   
  HOŞGELDİNİZ
  HAVAALANI HİZMETLERİ
 

                                     
                                    SHY 14A

         SHY 14A Hava Alanları Yapım, İşletim ve Sertifikalandırma Yönetmeliği
         Hava alanı yapım (inşaatı) yetki ve sorumluluğu kimindir?
         Hava alanı yapımı görevi kanunla,
         “DLHİ: Demiryolları, Limanlar, Hava Alanları İnşaatı Genel Müdürlüğü”ne verilmiştir.
 
         Hava alanını işletme yetki ve sorumluluğu kimindir?
         Hava alanı işletim görevi, “Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü”ne aittir.
         Ancak; zaman içerisinde valilikler tarafından, havacılık kriterlerine uyulmadan yaptırılan hava alanları kuruluşumuza devredilmiş ve bu hava alanları hem işletilmeye hem de uluslar arası sivil havacılık organizasyonunun (ICAO) kriterlerine uygun hale getirilmeye çalışılmıştır.
Bu durum;
         Hem kurumsal olarak hem de ülke olarak plansız programsız bir yapılaşmaya gidilmesine,
         Hem ülke kaynaklarının ısrafına,
         Hem iller/ilçeler arasında muhtelif çekişmelere (Milas/Bodrum, Nevşehir/Tuzköy vb)
         Hem de asıl yatırım yapılması gereken hava alanlarına yeterli kaynak aktarılamamasına neden olmuştur.
         Ulaştırma Bakanlığı, DHMİ, DLHİ VE SHGM (Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü)nün uzun yıllar süren ortak çalışmaları sonucunda, dönemin Ulaştırma Bakanı Dr. Oktay Vural’ın da yoğun gayretleriyle14 Mayıs 2002 tarihinde SHY14A Yönetmeliği 24755 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
 
Yönetmelik 3 ana kısımdan oluşur.
Yapım-İşletim-Sertifikalandırma
Yapım:
Artık yeni bir hava alanı yapmak isteyen kuruluş, içinde aşağıdaki dokümanların yer aldığı bilgi dosyasını incelenmek üzere Ulaştırma Bakanlığına sunmak zorundadır.
 
Bilgi Dosyasında Bulunması Gereken Bilgi ve Belgeler
 
         1.Amaç
         2.ÇED Raporu ya da “Çevresel Etkileri Önemsizdir” Kararı
         3.Sermaye-Kaynak Durumu
         4.Master Plan
         5. Hava Alanı YAPIMı Fizibilite Raporu
         a.Yatırım Bedeli
         b.Başlama ve Bitiş Tarihi
         c.Ekonomik Ömrü
         d.Projenin Gerekçesi
         e. Hava Alanının Yapılacağı Bölge ile Kent Merkezi Arasındaki Ulaşım Bağlantıları
         f. Bu Hava Alanından Hangi Noktalara Uçuş Yapılacağı
         g.Yolcu Sayısı Tespiti
         h.Diğer Ulaşım Türleriyle Olan Mukayesesi
         i.Şehir Merkezi- Hava Alanı, Hava Alanı Diğer Hava Alanları, Hava Alanı- En Yakın Hava Alanı için Ulaşım –Zaman Analizi
         j.Ağırlıklı Olarak Ne Tür Bir Hava Yolu Ulaşımının Düşünüldüğü (Ticari, Turistik, Kargo, Eğitim, Sportif Gibi)
 
         k. Milli Ekonomi Yönünden Değerlendirilmesi
         l. Finansman Temini ve Analizi
6.Hava Alanı İŞLETİMi Fizibilite Raporu
         a.İç Hat-Dış Hat Çalışma Statüsü
         b.Çalışma Süreleri
         c.Hangi Hava Alanları ile Bağlantılı Ulaşım İçin Kullanılacağı
         d.Kurulacak İşletme Teşkilatı Kadrosu Tanımı ve Eğitim Planı
         e.İşletme ile ilgili Araç, Gereç ve Teçhizat Planlaması
         f.Kuruluş Aşamasındaki Maliyet
         g.Finansman Türü Ve Analizi
         h.Yolcu Sayısı Tespiti
7.Hava Alanının KİM Tarafından ve NASIL İşletileceğinin Bilgi ve Belgeleri
         a. Hava Alanı İşletme Teşkilat Şeması
         b. İşletim İçin Gerekli Personelin Temin Ve Eğitim Şekli
         c. İşletim için Gerekli Araç, Gereç ve Teçhizatın Temin Şekli
         d. Hava Trafik Hizmetlerinin Temin Şekli
8. Hava Trafik Etüd ve Değerlendirme Sonuç Raporu
9. Bölgenin 1/ 25 000 Ve 1/ 5000 Ölçekli Topoğrafik Haritası, Vaziyet Planı ve İmar Durumu
10.Hava Alanı Yapılacak Taşınmazın 3 ya da 6 Derecelik Ülke (Utm) Koordinatları
11.Son 15 Yıllık Meteorolojik Raporlar
 
         İŞLETİM
Bir hava alanını işletmek üzere gönüllü olan ya da bu işi yapma
görevi kanunla kendisine verilen kuruluş (DHMİ) bir başvuru dosyası
hazırlayarak Ulaştırma Bakanlığına başvurur.
Başvuru bilgi dosyasında aşağıdaki dokümanlar yer alır;
1.İşletme Talimatı
2.Yangınla Mücadele Talimatı
3.Pist Yüzey Şartları Talimatı
4.Kuşla Mücadele Talimatı
5.Kurtarma Hizmetleri Talimatı
6.Maniaların Kontrolü Talimatı
7.Pat Sahalarında Araç Kullanma Talimatı
8.Güvenlik Planı ve Acil Durum Planı
9.Bakım Onarım Talimatı
10.Terminal Özellikleri
11.Hava Seyrüsefer Kolaylıkları ve Talimatı
12.İşletmeci Tarafından Yayımlanan Diğer Talimatlar
13.Hava Alanına Ait Altyapı Bilgileri
14.Personel Listesi
15.Genel Araç, Gereç, Teçhizat Listesi
16.Özel Araç, Gereç, Teçhizat Listesi
17.Kalite Sistemi Kitabı
18.Hava Alanı Master Planı
19.Hava Alanına Sefer Yapacak Olan Hava Yolu İşletmeleri Listesi,
Yer Hizmetleri, İkram, Yakıt Kuruluşları Listesi
 
 
 
DHMİ Genel Müdürlüğü bu talimatları karşılamak üzere aşağıdaki yönerge ve talimatları hazırlamıştır:
 
GENEL YÖNERGELER
 1. Hava Alanları Yönetim ve İşletme Yönergesi
2. Hava Alanı Hizmetleri Emniyet Yönetim Yönergesi
 
HİZMETLERE İLİŞKİN YÖNERGELER
3. Hava Alanları Terminal Hizmetleri Yönergesi
4. Hava Alanları Pist, Apron ve Taksirut (Pat) Sahaları Hizmetleri Yönergesi
5. Elektronik Sistemler Kontrol, Bakım ve Onarım Yönergesi
6. Elektrik Sistemler Kontrol, Bakım ve Onarım Yönergesi
7. Mekanik Sistemler Kontrol, Bakım ve Onarım Yönergesi
8. Hava Alanı Altyapı Kontrol, Bakım ve Onarım Yönergesi
9. Hava Alanları Mania Kontrol Yönergesi
10. Uçak Kaza, Kırım Kurtarma ve Yangınla Mücadele Yönergesi
11. Hava Alanları Kar Mücadele Yönergesi
12. Hava Alanları Vahşi Hayat ve Kuşla Mücadele Yönergesi
13. Hava Alanları Pat Sahalarının Temizliği ve Ot Mücadele Yönergesi
14. Hava Alanları Pat Sahalarında Araç Kullanma Yönergesi
15. Hava Alanları Pist Yüzey Şartları Yönergesi
16. Hava Alanları Yolcu Köprüleri İşletme Yönergesi
17. Hava Alanları Follow-me ve Marshalling Hizmetleri Yönergesi
 
Ayrıca, yönergeler kapsamındaki işler için aşağıdaki talimatları yayımlamıştır.
Terminal Hizmetleri için;
1.Bagaj Handling Sistemleri,
2. Kayıp ve Buluntu Eşya Hizmetleri,
3. Check-in Kontuarları,
4. Otopark Hizmetleri,
5. Terminal Tesisleri Temizlik Hizmetleri ve,
6.Uçuş Bilgi, Anons ve Danışma Hizmetleri Örnek İşletme Talimatları
 
PAT Sahaları Hizmetleri için;
1. PAT Sahalarında Uçakların Hareketleri ve Jet İtişlerinden Korunma ve,
2. Uçak Park Sahaları Planlama ve İşletme Hizmetleri Örnek İşletme Talimatları yazılmıştır.
 
 
SERTİFİKALANDIRMA
ICAO-Annex 14’e göre dış hat trafiğine açık hava alanlarına, o ülkenin sivil havacılık otoritesi tarafından sertifika verilmesi gerekmektedir.
Sertifika İşlemleri
         SHY 14A Madde 24 — İşletme ruhsatı alan işletmeci, hava alanında uçuş emniyeti, yer emniyeti ve düzen ile verimliliği sağlamak amacıyla bu Yönetmeliğin 25 inci maddesinde belirtilen hava alanları için hava alanı sertifikası almak zorundadır.
 
         Bunun için, hava alanı sahası, tesisleri, servisleri, ekipmanları, işletme prosedürleri, organizasyon ve yönetim ile emniyet yönetim sistemine ilişkin tüm bilgileri içeren, ICAO Doküman 9774 AN/969’da öngörülen standartlarda hazırlayacağı aşağıdaki bilgileri de kapsayan Hava Alanı Kılavuzunu, Hava Alanı Sertifikası Başvuru Formunu (EK-4) ekinde Bakanlığa sunar.
Sertifikalandırma Kriterleri
         SHY 14 A Madde 25 — Hava alanı işletmecisi, aşağıdaki kriterleri sağlayan hava alanları için belirtilen sertifikayı kendi adına tescil ettirmek zorundadır. Bu kriterleri sağlamayan hava alanları için sertifika alınması zorunlu değildir.
 
         Sertifikalandırılmayan hava alanlarına hava yolu işletmeleri tarafından yapılacak iniş ve kalkışlar hava yolu işletmecisi ve kaptan pilotun yetki ve sorumluluğundadır.
 
"A Grubu Sertifika"
verilecek hava alanlarında olması gereken minimum fiziki özellikler ve hizmetler:
 
1) En az 1 adet 3000x45 m veya daha büyük ebatta piste sahip olması,
2) Seyrüsefer yardımcı cihazlarının (ILS, VOR, DME, NDB ve benzeri) bulunması,
3) En az CAT I veya CAT II kategorisinde pist aydınlatma ve yaklaşma ışıklarına sahip olması,
4) Terminal yolcu kapasitesinin yıllık en az 3.000.000 olması,
5) Terminal konforuna (ısıtma-soğutma-havalandırma-oturma grupları ve benzeri) sahip olması,
6) Hava alanına inecek en büyük gövdeli uçak tipi için kaza kırım ve kurtarma olanaklarına sahip olması,
7) Uçuş emniyetinin sağlanması için kullanılan özel maksatlı araç, gereç ve teçhizata (kar rotatifi, pist sürtünme katsayısını ölçen teçhizat ve benzeri) sahip olması,
8) Kargo kolaylıklarına sahip olması,
9) Sahip olduğu pist veya pistler için hava alanına inecek en büyük gövdeli uçak tipine göre Bakanlıkça belirlenecek Kaplama Sınıflandırma Numarasına (PCN) sahip olması,
10) Hava alanına inecek en büyük gövdeli uçak tipine göre belirlenecek en az 5 uçak kapasiteli aprona sahip olması,
11) Aşağıdaki kolaylıkların kesintisiz olarak sağlanması;
         - Gümrük ve pasaport kontrol hizmeti,
         - Meteoroloji hizmeti,
         - Yangın söndürme hizmeti,
         - PTT hizmeti,
         - Sağlık hizmeti,
         - Yakıt hizmeti,
         - Yer hizmeti,
         - İkram hizmeti,
         - Güvenlik hizmeti,
12) Hava alanı ile şehir merkezi arasındaki ulaşım kolaylıklarının olması.
 
 
"B GRUBU SERTİFİKA" verilecek hava alanlarında olması gereken minimum fiziki özellikler ve hizmetler:
 
         1) En az 1 adet 1800x45 m veya daha büyük ebatta piste sahip olması,
 
         2) Gerekli seyrüsefer yardımcı cihazlarının bulunması,
 
         3) Pist aydınlatma ve yaklaşma ışıklarına sahip olması,
 
         4) Terminal yolcu kapasitesinin yıllık en az 1.000.000 olması,
         5) Sahip olduğu pist veya pistler için hava alanına inecek en büyük gövdeli uçak tipine göre Bakanlıkça belirlenecek Kaplama Sınıflandırma Numarasına (PCN) sahip olması,
         6) Hava alanına inecek en büyük gövdeli uçak tipine göre belirlenecek en az 3 uçak kapasiteli aprona sahip olması,
7) Aşağıdaki kolaylıkların sağlanması;
         - Kesintisiz meteoroloji hizmeti,
         - Kesintisiz güvenlik hizmeti,
         - Kalkış ve inişten en az 2 saat önce, yangın söndürme hizmeti,
         - Kalkış ve inişten en az 2 saat önce, PTT hizmeti,
         - Kalkış ve inişten en az 2 saat önce, sağlık hizmeti,
 
Uluslararası hava alanı ise yukarıdaki hizmetlere ilaveten aşağıdaki kolaylıkların kalkış ve inişten en az 2 saat önce sağlanmış olması;
         - Gümrük ve pasaport kontrol hizmeti,
         - Yakıt hizmeti,
         - Yer hizmeti,
         - İkram hizmeti,
8) Hava alanı ile şehir merkezi arasındaki ulaşım kolaylıklarının olması.
 
"C GRUBU SERTİFİKA" verilecek hava alanlarında olması gereken minimum fiziki özellikler ve hizmetler:
         1) En az 1 adet 1200x30 m veya daha büyük ebatta piste sahip olması,
         2) Gerekli seyrüsefer yardımcı cihazlarının bulunması,
         3) Pist aydınlatma ve yaklaşma ışıklarına sahip olması,
         4) Sahip olduğu pist veya pistler için hava alanına inecek en büyük gövdeli uçak tipine göre Bakanlıkça belirlenecek Kaplama Sınıflandırma Numarasına (PCN) sahip olması,
         5) Hava alanına inecek en büyük gövdeli uçak tipine göre belirlenecek en az 1 uçak kapasiteli aprona sahip olması,
6) Aşağıdaki kolaylıkların sağlanması;
         - Kesintisiz meteoroloji hizmeti,
         - Kesintisiz Güvenlik hizmeti,
         - Kalkış ve inişten en az 2 saat önce, Yangın söndürme hizmeti,
         - Kalkış ve inişten en az 2 saat önce, PTT hizmeti,
         - Kalkış ve inişten en az 2 saat önce, Sağlık hizmeti,
 
         Uluslararası hava alanı ise yukarıdaki hizmetlere ilaveten aşağıdaki kolaylıkların kalkış ve inişten en az 2 saat önce sağlanmış olması;
         - Gümrük ve pasaport kontrol hizmeti,
         - Yakıt hizmeti,
         - Yer hizmeti,
         - İkram hizmeti,
7) Hava alanı ile şehir merkezi arasındaki ulaşım kolaylıklarının olması.
 
 
 
 
BU 3 GRUP SERTİFİKANIN ALINMASI İÇİN PLANLAMA AŞAĞIDAKİ GİBİ YAPILMIŞTIR:
“A GRUBU SERTİFİKA” ALACAK HAVA ALANLARI
         Tarifeli/Tarifesiz Dış Hat Trafiğine Açık 12 Hava Limanımız
 
 1. Atatürk,
 2. Esenboğa,
 3. A.Menderes,
 4. Antalya,
 5. Dalaman,
 6. Milas-Bodrum,
 7. Adana,
 8. Trabzon,
 9. Nevşehir-Kapadokya,
 10. Isparta- S.Demirel,
 11. Erzurum ve
 12. Gaziantep Hava Limanları
 
“B GRUBU SERTİFİKA” ALACAK HAVA ALANLARI
         Tarifesiz Dış Hat Trafiğine Açık Hava Alanlarımız
 1.  Bursa-Yenişehir  
 2.  Çanakkale
 3.  Çardak
 4.  Çorlu
 5.  Diyarbakır
 6.  Hatay                        
 7.  Kars
 8.  Kayseri-Erkilet
 9.  Konya                
 10.  Malatya
 11.  Muş                   
 12.  Samsun/Çarşamba     
 13.  Ş.Urfa GAP
 14.  Van Ferit Melen Hava Alanı
 
“C” GRUBU SERTİFİKA ALACAK HAVA ALANLARI
         Sadece İç Hat Trafiğine Açık Hava Alanlarımız
 
 1.  Adıyaman
 2.  Ağrı
 3.  Amasya/Merzifon
 4. Balıkesir/Körfez
 5. Balıkesir/Merkez
6. Elazığ
7. Erzincan
8. K.Maraş
9. Mardin
10. Siirt
11. Sinop
12. Sivas
13. Uşak
14. Tokat
 
DHMİ bu yönetmelik kapsamında neler yaptı?
17 Yönerge ve bunlarla ilgili 8 Talimat hazırlandı/güncellendi ve   01 Aralık 2003 tarihi itibarıyla uygulanmaya başladı.
 
Dış hat trafiğine açık 12 hava limanı ve tarifesiz dış hat trafiğine açık hava alanlarımız için Yönetmeliğin 24. Maddesi uyarınca “kılavuz” hazırlanmıştır.
Ayrıca, tüm hava alanlarımıza İşletme Ruhsatı alınmak üzere Başvuru Dosyaları
hazırlanarak 2005 yılı Ağustos ayında Ulaştırma Bakanlığına sunulmuştur.
 
SHY 14A kapsamında yönetmeliğin çıktığı tarihten bu yana tüm hava alanlarımız en az 1 kez denetlenmiş ve söz konusu denetlemeler sonucunda hava alanlarımızda bulunan
eksiklikler büyük ölçüde tamamlanmıştır.
 
Ancak, SHY 14 A kapsamında yapılan bu çalışmalar Ulaştırma bakanlığınca yeterli bulunmamış ve …..
         Yönetmelik kapsamında yer alan 3 konuda çalışmaların tamamlanması için Yönetim Kurulu Kararı alınması istenilmiştir. Bunlar;
 
         Master Plan (Madde 9)
 
         Kalite Yönetim Sistemi (Madde 10)
 
         3. Şahıslar Mali Mesuliyet Sigortası (Madde 11)
 
 
Master Planlama, ana statüsü gereğince hava alanı inşa etmekle görevli DLHİ’nin görev ve sorumluluk alanı içerisinde bulunmaktadır.
 
Kalite Yönetim Sistemi      oluşturulması kapsamındaki çalışmalar ise 2005 yılı Temmuz ayında başlamış ve yapılan çalışmalar sonucunda 14 Haziran 2007 tarihi itibarıyla
TS EN ISO 9001: 2000 Kalite Belgesi alınmıştır.
 
         Peki bu harfler ve rakamlar ne anlama gelmektedir?
         TS:                       Türk Standardı
          EN:                     European Norm
         (Avrupa Standardına Uygun)
          ISO 9001: 2000
         2000 yılında güncellenmiş olan Uluslararası Standartlar Organizasyonun 9001 standardının şartlarına uygundur.
 
 
         3.Şahıslar Mali Mesuliyet Sigortası kapsamında ise  2009 yılında 3. kez sözleşme yapılacaktır.
 
 
  Bugün 1 ziyaretçi (54 klik) HAVACI  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=