CIVIL AVIATION!
 

 
                                                                          

   

   
  HOŞGELDİNİZ
  KMYO TEZ YÖNERGESİ
 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ

KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU

TEZ YAZIM YÖNERGESİ

Birinci Bölüm

Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Amaç

Madde 1- Bu yönergenin amacı, Türkiye Cumhuriyeti Kapadokya Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin hazırlayacakları ödev, mezuniyet tezi ve mezuniyet tezi dersi hakkındaki esasları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2- Bu yönerge, Türkiye Cumhuriyeti Kapadokya Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin hazırlayacakları ödev, mezuniyet tezi ve bunların değerlendirilmesi hakkındaki esasları kapsar.

Tanımlar

Madde 4- Bu Yönerge’de geçen;

Yüksekokul: T.C. Kapadokya Meslek Yüksekokulunu

Müdür: T.C. Kapadokya Meslek Yüksekokulu Müdürünü

Program: T.C. Kapadokya Meslek Yüksekokulu Programlarını

Bölüm Başkanı: İktisadi ve İdari Programlar ve Teknik Programlar Bölüm Başkanlarını

Tez Yönergesi: Kapadokya Meslek Yüksekokulu Tez Yazım Yönergesi’ni,

Tez Komisyonu: T. C. Kapadokya Meslek Yüksekokulu Tez Değerlendirme Komisyonunu

Danışman: Öğrencinin Kayıtlı Olduğu Programının Başkanını

İkinci Bölüm

Mezuniyet Tezi Dersi

Mezuniyet Tezi Dersinin Amacı

Madde 5- ‘MTEZ–220 Mezuniyet Tezi’ dersinin başlıca üç amacı vardır.

1. Yüksekokul öğrencilerinin önlisans eğitimleri boyunca edindikleri bilgileri tekrar etmelerini ve kullanmalarını sağlamak

2. Öğrencileri Türk Dilini doğru kullanmaya özendirmek.

3. Öğrencilerin sunum donanımlarını uygun bir yazılımla etkin şekilde kullanımını sağlamak.

 

Mezuniyet Tezi Dersinin Takvimi

Madde 6- ‘MTEZ–220 Mezuniyet Tezi’ dersi tüm programlar için dördüncü yarıyılda kredilendirilir. Tezin konusu, program başkanı tarafından tezin teslim edileceği akademik yılın kasım ayı sonuna kadar onaylanır. Tezin konusunun her hangi bir uygulamanın aktarılması olarak belirlendiği ve söz konusu uygulamanın kış mevsiminde gerçekleştirilemeyeceği durumlarda tez ilk akademik yılın Mayıs ayı sonuna kadar program başkanı tarafından onaylanır.


 

Tez Komisyonu

Madde 7- Tez komisyonu her program için ilgili programın başkanı, Türk Dili uzmanı bir öğretim elemanı ve akademik işlerden sorumlu müdür yardımcısından oluşur.

Program Başkanının Sorumlukları

Madde 8- Program Başkanın ‘MTEZ–220 Mezuniyet Tezi’ dersi ile ilgili sorumlukları aşağıda sıralanmıştır.

1. Öğrencilerin tez konularını onaylamak ve hangi öğrencilerin hangi konuları çalışacağını gösteren listeyi, bu yönergede belirtilen tarihler içerisinde ilgili bölüm başkanına teslim etmek.

2. Tez yazımı hakkında haftada en az iki saatini program öğrencilerine danışmanlık yapmak için programlamak ve ilan etmek.

3. Başkanlığını yürüttüğü programın tez komisyonunu ve tezlerin komisyona sunulması koordine etmek.

 

Program başkanı öğrencileri tezin konusu hakkında yönlendirirken söz konusu programın mesleki derslerini yürüten diğer öğretim elemanlarının destek ve önerilerini de dikkate alır.

 

Tezin Değerlendirilmesi

Madde 9- ‘MTEZ–220 Mezuniyet Tezi’ dersinin notlandırılması aşağıda sayılan üç temel kıstas üzerinden Türkiye Cumhuriyeti Kapadokya Meslek Yüksekokulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 24. maddesi esas alınarak yapılır. Söz konusu kıstaslar ve notlamaya etkileri aşağıdaki gibidir.

1. Araştırmanın ve mesleki bilginin değerlendirilmesi : % 40 (Program başkanı tarafından değerlendirilecektir)

2. Kullanılan metin dilinin ve Türkçe kullanımının değerlendirilmesi : % 30 (Türk Dili öğretim elemanı tarafından değerlendirilecektir.)

3. Tezin şeklinin ve sunumun değerlendirilmesi : % 30 (Akademik işlerden sorumlu müdür yardımcısı değerlendirecektir.)

 

Üçüncü Bölüm

Tez ve Ödevlerin Yazımı ve Baskı Düzeni

Kâğıt Standartları

Madde 10- Hazırlanacak tezlerin yazım ve basımında “A4” (210x297 mm) standardı kâğıt kullanılır. Ciltlenip kesim yapıldıktan sonra tezlerin son boyutları 205x290 mm olacaktır. 80–100 gramajlı 1. hamur beyaz kâğıt kullanılmalıdır.

Kâğıt Kullanım Alanı

Madde 11- Metin, şekil ve tablolar, sol kenardan 4.0 cm, sağ kenardan 2.5 cm., üst ve alt kenardan 3.0 cm boşluk bırakılarak yerleştirilmelidir. Kâğıdın ön yüzü kullanılmalıdır.

Yazım Özellikleri

Madde 12- Virgül ve nokta gibi işaretlerden sonra bir karakter boşluk bırakılmalıdır. Paragrafın ilk satırı 1,25 cm içeriden başlamalıdır. Paragraflar arasında bir boş satır bırakılmamalıdır. Başlıklardan (2. ve 3. düzey) önce birer satır boşluk bırakılmalıdır. Anlaşılırlığı artırmak için gerekli değişiklikler yapılabilir.

1. Paragraf

1.5 satır aralıklı

2 yandan hizalı


 

Tek kalan satırlar önlenmiş

2. Biçemler

Tez_Paragraf

Yazı Boyutu: 12 punto (büyüklükte)

Yazı Tipi: Times New Roman

BAŞLIK 1

BAŞLIK 2

BAŞLIK 3

Resim Yazısı

Tablo Yazısı

Tez Yazım Düzeni

Madde 13-

• Kapak

• İç Kapak

• Teşekkür (İsteğe Bağlı)

• Özet

• İçindekiler

• Şekiller Dizini

• Tablolar Dizini

• Simgeler ve Kısaltmalar

• Metin Bölümü

• Kaynaklar

• Ekler

 

1. Kapak

Ek.1 de gösterildiği gibi,

Tez Başlığı : 18 punto ve büyük harflerle

Yazar Ad(ları) : 13 punto ve soyad(lar) büyük harflerle

2. Bölüm Numaralandırma

Bölümler 1, 2, ... şeklinde

Alt Bölümler 1.1, 1.2, ..., 2.1, 2.2

1.1.1, 1.1.2, ... şeklinde numaralandırılacak ve üçüncü düzeyden sonra alt başlık konulmayacaktır.

3. Sayfa Numaralandırma: Sayfa numaraları sayfanın sağ alt köşesine yazılacaktır. Metin bölümünde Arap rakamları (1,2,3,4…) diğer bölümlerde Romen rakamları (I, II, III, IV…) kullanılmalıdır.

4. Tablo ve Şekil Düzeni ve Numaralandırması

4.1. Tablo Düzeni ve Numaralandırması

Tablo düzeninde "Tablo Yazısı" biçemi kullanılmalıdır (Aralık Önce: 12 nk., Sonra: 6 nk., ortalanmış ve çizelge yazısı çizelgenin üzerinde olmalıdır). Numaralandırmada “bölüm numarası” . “bölüm içindeki tablo numarası” düzeni kullanılmalıdır. Tablodan sonra 1 satır boş bırakılmalıdır. Örnek:


 

                         

Tablo 4.1.1: Kapadokya Bölgesindeki Sıcak Hava Balonu İşletmeleri ve Sıcak Hava Balonu Sayıları


İşletme

Balon Sayısı (Adet)

Anatolıan Ballons/Göreme

15

Kapadokya Balon / Göreme

5

Snowball ( Göreme Balon ) / Ürgüp

10

Cihangiroğlu Havacılık / Uçhisar

1

Ezer Balonculuk / Çavuşin

2

 


4.2. Resim-Şekil Düzeni ve Numaralandırması

Resim-Şekil düzeninde, Resim Yazısı, resmin veya şeklin altında olmalıdır. Resim-Şekil yazısında "Resim Yazısı" biçemi kullanılmalıdır. Numaralandırmada “bölüm numarası” . “bölüm içindeki resim – şekil numarası” düzeni kullanılmalıdır.

 

Resim 4.2.1: Mehmet Şakir Paşa Medresesi Giriş Kapısı


 

Ek.1

TÜRKİYE CUMHURİYETİ

KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU

TURİZM REHBERLİĞİ PROGRAMI

 

KAPADOKYA BÖLGESİNİNDEKİ TURİZM TÜRLERİ ve DİN TURİZMİNİN BÖLGEDEKİ DİNAMİKLERİ

 

 

MEZUNİYET TEZİ

 

HAZIRLAYAN

 

Yazar Adı SOYADI (Tez Öğrencisi)

 

DANIŞMAN

 

Unvan Ad SOYAD

 

Mayıs, 2008

NEVŞEHİR

 

KAYNAK: www.kapadokya.edu.tr/upl/14%20-%20Tez_Yönergesi.pdf

 
  Bugün 1 ziyaretçi (53 klik) HAVACI  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=